Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Materiali za razpise
  4. >
  5. Avkcija za nakup električne energije za izgube električne energije v distribucijskem sistemu in oskrbe DO za leti 2020 in 2021

Avkcija za nakup električne energije za izgube električne energije v distribucijskem sistemu in oskrbe DO za leti 2020 in 2021

Avkcija bo potekala v četrtek, 28. 3. 2019, med 9.00 in 10.00 uro, v prostorih družbe BSP Energetska Borza d. o. o. preko trgovalne platforme EuroMarket.

Rok za prijave na avkcijo je: torek, 19. 3. 2019 do 12.00 ure.

Vabimo vas k sodelovanju na avkciji.

V nadaljevanju so objavljena Avkcijska pravila za nakup električne energije za pokrivanje izgub, zasilno in nujno oskrbo, neupravičen odjem ter nepravilno registriranih merilnih podatkov v elektrodistribucijskem sistemu Republike Slovenije v letih 2020 in 2021 skupaj s pripadajočimi prilogami.

Rok za sklenitev pogodb je v roku 15 dni po zaključku avkcije in pridobitvi soglasja Nadzornega sveta družbe SODO d. o. o. k podpisu pogodbe.

Dokumentacija:

1. Avkcijska pravila z vključeno pogodbo o nakupu in prodaji električne energije za potrebe SODO za leto 2020 (pdf, 964 KB)

2. Avkcijska pravila z vključeno pogodbo o nakupu in prodaji električne energije za potrebe SODO za leto 2020 (docx, 448 KB)

3. Avkcijska pravila z vključeno pogodbo o nakupu in prodaji električne energije za potrebe SODO za leto 2021 (pdf, 964 KB)

4. Avkcijska pravila z vključeno pogodbo o nakupu in prodaji električne energije za potrebe SODO za leto 2021 (docx, 447 KB)

5. Auction Rules for the purchase of electricity to cover electricity losses and supply of distribution network system operator (SODO) within the electricity distribution system for 2020, and Agreement on the sale and purchase of electricity for the needs of the company SODO on the electricity distribution network of the Republic of Slovenia in 2020  – ENGLISH (pdf, 966 KB)

6. Auction Rules for the purchase of electricity to cover electricity losses and supply of distribution network system operator (SODO) within the electricity distribution system for 2020, and Agreement on the sale and purchase of electricity for the needs of the company SODO on the electricity distribution network of the Republic of Slovenia in 2020  – ENGLISH (docx, 442 KB)

7. Auction Rules for the purchase of electricity to cover electricity losses and supply of distribution network system operator (SODO) within the electricity distribution system for 2020, and Agreement on the sale and purchase of electricity for the needs of the company SODO on the electricity distribution network of the Republic of Slovenia in 2021  – ENGLISH (pdf, 967 KB)

8. Auction Rules for the purchase of electricity to cover electricity losses and supply of distribution network system operator (SODO) within the electricity distribution system for 2020, and Agreement on the sale and purchase of electricity for the needs of the company SODO on the electricity distribution network of the Republic of Slovenia in 2021  – ENGLISH (docx, 445 KB)

9. Plan količin električne energije za potrebe SODO za elektrodistribucijski sistem Republike Slovenije za leto 2020/Planned amount of electricity required by SODO for the electricity distribution system of the Republic of Slovenia for 2020 (xlsx, 258 KB)

10. Plan količin električne energije za potrebe SODO za elektrodistribucijski sistem Republike Slovenije za leto 2021/Planned amount of electricity required by SODO for the electricity distribution system of the Republic of Slovenia for 2021 (xlsx, 259 KB)

11. Skupni  prevzem v elektrodistribucijski sistem Republike Slovenije v obdobju 2015 - 2018/The entire delivery into the electricity distribution system of the Republic of Slovenia from January 2015 to December 2018 (xlsx, 1.030 KB)

11a. DODATEK: 15-MIN_Skupni  prevzem v elektrodistribucijski sistem Republike Slovenije v obdobju 2017 - 2018/The entire delivery into the electricity distribution system of the Republic of Slovenia from January 2017 to December 2018 (xlsx, 1.417 KB)

12. Uporaba distribucijskega omrežja (fakturirana realizacija) za obdobje 2015 – 2018/Monthly data of the realised exploitation of the electricity distribution system of the Republic of Slovenia from January 2015 to December 2018 (xslx, 26 KB)

13. Dvoletno povprečje izgub ee za elektrodistribucijski sistem Republike Slovenije za obdobje december 2016 - 2018/Percentage (%) of two-year amount of electricity required by SODO for the period December 2016-2018 (xslx, 15 KB)

14. Pogodba o izravnavi za leto 2020 (pdf, 209 KB)

15. Pogodba o izravnavi za leto 2020 (docx, 26 KB)

16. Pogodba o izravnavi za leto 2021 (pdf, 210 KB)

17. Pogodba o izravnavi za leto 2021 (docx, 26 KB)

18. Compensation Agreement for 2020 – ENGLISH (pdf, 213 KB)

19. Compensation Agreement for 2020 – ENGLISH (docx, 25 KB)

20. Compensation Agreement for 2021 – ENGLISH (pdf, 213 KB)

21. Compensation Agreement for 2021 – ENGLISH (docx, 25 KB)

 

Časovnica za izvedbo avkcije po teh pravilih je naslednja:

Časovnica za izvedbo avkcije SODO d. o. o.
Datum/ura/opis  Aktivnost
TOREK, 5. 3. 2019 objava avkcijskih pravil
do vključno TORKA, 19. 3. 2019, do 12.00 ure prijave na avkcijo
SREDA, 20. 3. 2019, do 12.00 ure BSP Energetska Borza d. o. o. (v nadaljevanju BSP) posreduje gesla za dostop do trgovalne platforme EuroMarket vsem prijavljenim udeležencem avkcije
do vključno TORKA, 26. 3. 2019, do 08.30 ure morebitna komunikacija pred avkcijo
do vključno TORKA, 26. 3. 2019, do 12.00 ure predložitev bančne garancije za resnost ponudbe ali polog bančnega depozita za resnost ponudbe
do vključno TORKA, 26. 3. 2019, do 12.00 ure dopolnitev morebitnih nepopolnih prijav
najkasneje do TORKA, 26. 3. 2019, do 14.00 ure izdaja potrdila o vključitvi v avkcijo v roku 24 ur po prejemu popolne prijave
TOREK, 26. 3. 2019, od 14:00 do 16:00 ure simulacija s prijavljenimi udeleženci avkcije 
ČETRTEK, 28. 3. 2019, od 9. do 10.00 ure AVKCIJA
ČETRTEK, 28. 3. 2019, najkasneje eno (1) uro po objavi rezultatov na spletni strani www.sodo.si. morebitni ugovori udeležencev avkcije pisno na e-naslov: sodo@sodo.si
TOREK, 2. 4. 2019, do 14.00 ure vračilo bančnega depozita/bančne garancije neizbranemu/im ponudniku/om v roku treh (3) delovnih dni od zaključka avkcije
v roku 15 dni po zaključku avkcije in pridobitvi soglasja Nadzornega sveta družbe SODO d. o. o. k podpisu pogodbe sklenitev pogodb