Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. O omrežju

O omrežju

Družba SODO d. o. o. zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo več kot 940.700 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljamo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo nasploh.


Obseg elektrodistribucijska omrežja na dan 31. 12. 2016:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 889 km (98 %)
Podzemni vodi 19 km (2 %)
110 kV vodi skupaj 908 km
RTP 110kV/SN 90 enot
Transformatorji VN/SN 201 enota
Transformatorji VN/SN 5.836 MVA


SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.634 km (68 %)
Podzemni vodi 5.504 km (32 %)
SN vodi skupaj 17.138 km
RTP SN/SN 9 enot
RP 80 enot
TP 15.461 enot
Transformatorji SN/SN 30 enot
Transformatorji SN/SN 185 MVA
Transformatorji SN/NN 16.375 enot
Transformatorji SN/NN 4.057 MVA


NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 22.966 km (50 %)
Podzemni vodi 23.355 km (50 %)
NN vodi skupaj 46.321 km

*Podatki o dolžinah vodov so prikazani na podlagi nazivne napetosti posameznega voda.