Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. O omrežju

O omrežju

Družba SODO d. o. o. zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo skoraj 950.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljamo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo nasploh.

Obseg elektrodistribucijska omrežja na dan 31. 12. 2018:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 909 km (98 %)
Podzemni vodi 23 km (2 %)
110 kV vodi skupaj 932 km
RTP 110kV/SN 92 enot
Transformatorji VN/SN 205 enot
Transformatorji VN/SN 5.939 MVA


SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.399 km (66 %)
Podzemni vodi 5.986 km (34 %)
SN vodi skupaj 17.385 km
RTP SN/SN 8 enot
RP 73 enot
TP 15.623 enot
Transformatorji SN/SN* 22 enot
Transformatorji SN/SN 153 MVA
Transformatorji SN/NN* 16.678 enot
Transformatorji SN/NN 4.197 MVA


NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 20.221 km (45 %)
Podzemni vodi 24.521km (55 %)
NN vodi skupaj 44.742 km


Obseg elektrodistribucijska omrežja na dan 31. 12. 2017:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 871 km (98 %)
Podzemni vodi 19 km (2 %)
110 kV vodi skupaj 890 km
RTP 110kV/SN 92 enot
Transformatorji VN/SN 206 enot
Transformatorji VN/SN 5.948 MVA


SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.535 km (67 %)
Podzemni vodi 5.730 km (33 %)
SN vodi skupaj 17.266 km
RTP SN/SN 9 enot
RP 73 enot
TP 15.576 enot
Transformatorji SN/SN 29 enot
Transformatorji SN/SN 205 MVA
Transformatorji SN/NN 16.581 enot
Transformatorji SN/NN 4.096 MVA


NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 20.766 km (46 %)
Podzemni vodi 24.208 km (54 %)
NN vodi skupaj 44.974 km

*Podatki o dolžinah vodov so prikazani na podlagi nazivne napetosti posameznega voda. Zmanjšanje št. transformatorjev SN/SN in SN/NN je posledica ukinjanja 35 in 10 kV napetostnega nivoja, zmanjšanje skupne dolžine podzemnih NN vodov pa posledica natančnejših podatkov o EEI, ki jih EDP pridobivajo z uvajanjem novih informacijskih sistemov.

Rast deleža podzemnih vodov v primerjavi z nadzemnimi v Sloveniji v letih 2007 -  2018

Rast deleza podzemnih vodov v primerjavi z nadzemnimi v Sloveniji v letih 2007 - 2018