Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. O omrežju
  4. >
  5. Razvoj
  6. >
  7. Načrt razvoja

Načrt razvoja

Cilji, ki jih želimo doseči z načrtom razvoja, so:
• zadostiti načrtovani in dejanski porabi električne energije ter potrebam po električni moči,
• zagotoviti omrežje in stanje v njem, ki ustreza stanju tehnike,
• zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in razpoložljivost distribucijskega omrežja,
• zagotoviti stroškovno učinkovito omrežje,
• zagotoviti dolgoročni dvig oziroma ohranjanje kakovosti oskrbe glede na ciljno raven kakovosti oskrbe,
• zadostiti potrebam vključevanja razpršene proizvodnje električne energije,
• zagotoviti varovanje okolja v skladu z zakonodajo,
• zadostiti potrebam, ki jih narekujejo nacionalni energetski podnebni cilji.


Bližnjica do dokumenta:

Načrt razvoja distribucijskega omreţja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2019 do 2028 (pdf, 3.274 KB)
Soglasje Ministrstva za infrastrukturo k Načrtu razvoja distribucijskega omreţja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2019 do 2028 (pdf, 180 KB)