Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Pogosta vprašanja
  4. >
  5. Meritve
  6. >
  7. Kako do nadzornega pregleda obračunskih merilnih naprav?

Kako do nadzornega pregleda obračunskih merilnih naprav?

Če odjemalec sumi, da njegova merilna naprava nepravilno evidentira prevzem ali oddajo električne energije oziroma moči, lahko od SODO zahteva nadzorni pregled. Pisno zahtevo za izredno kontrolo točnosti umerjene merilne naprave uporabnik omrežja naslovi na pristojno enoto elektrodistribucijskega podjetja. Elektrodistribucijsko podjetje o želeni aktivnosti pisno obvesti neodvisen, s strani Urada RS za meroslovje akreditiran merilni laboratorij, ki izvaja kontrolo merilnih naprav po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev. Laboratorij določi datum izrednega pregleda merilne naprave in o tem obvesti pristojno enoto elektrodistribucijsko podjetje. Uporabnik omrežja je lahko pri nadzornem pregledu merilne naprave tudi prisoten. O terminu izvajanja izredne kontrole je odjemalca dolžna obvestiti pristojna enota elektrodistribucijskega podjetja.

Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, ki so večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, stroške izrednega pregleda, demontaže, pregleda in umerjanja ter ponovne montaže, skladno s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja krije SODO, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval. Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom, ki je objavljen na spletni strani SODO /ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom
.