Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Pogosta vprašanja
  4. >
  5. Meritve
  6. >
  7. Kakšen je postopek izvedbe prehoda iz enotarifnega na dvotarifno merjenje?

Kakšen je postopek izvedbe prehoda iz enotarifnega na dvotarifno merjenje?

V kolikor želi odjemalec preiti iz enotarifnega načina merjenja na dvotarifni, o želeni spremembi  obvesti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. Postopek lahko po pooblastilu odjemalca izvede tudi dobavitelj električne energije. Pogoj za izvedbo prehoda je odjemalčeva ureditev pogodbenega razmerja s svojim dobaviteljem električne energije, po katerem se bodo v nadaljevanju vse količine porabljene električne energije obračunavale po VT (višji tarifi) in MT (manjši tarifi). Na osnovi sklenjene nove pogodbe o dobavi dobavitelj z dokazilom o želeni spremembi obvesti pristojno elektrodistribucijsko podjetje, ki storitev izvede in jo zaračuna po veljavnem ceniku storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom in je objavljen na spletni strani SODO
/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom.

Omeniti je potrebno, da mora biti za prehod na dvotarifno merjenje merilno mesto opremljeno z ustreznim števcem in pripadajočo komunikacijsko opremo. V primeru, da temu ni tako, nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo uporabnika omrežja.