Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Pogosta vprašanja
  4. >
  5. Meritve
  6. >
  7. Kdaj je višja (VT) in kdaj manjša (MT) tarifa?

Kdaj je višja (VT) in kdaj manjša (MT) tarifa?

Tarifne postavke za omrežnino se delijo na: višje dnevne tarifne postavke v času (VT), manjše dnevne tarifne postavke v času (MT) in enotne tarifne postavke (ET).

VT- višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7.00 do 23.00 ure, v kolikor njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.

MT- manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00 ure. V primeru, če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, potem se upošteva čas MT, odvisno od zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe električne energije ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

ET- enotne tarifne postavke veljajo v primerih, ko ima odjemalec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko se končni odjemalec odloči za enotarifni način obračunavanja omrežnine. ET velja v času od 00.00 do 24.00 ure.