Logo
ISKALNIK PO STRANI
 1. Dom
 2. >
 3. Pogosta vprašanja
 4. >
 5. Oskrbe distribucijskega operaterja
 6. >
 7. Kaj pomeni neupravičen odjem električne energije?

Kaj pomeni neupravičen odjem električne energije?

Distribucijski operater se na osnovi določbe prvega odstavka 151. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014; v nadaljevanju: EZ-1), ki opredeljuje odklop po predhodnem obvestilu, v povezavi s prehodno določbo drugega odstavka 518. člena EZ-1, sklicuje na določila 57. in 58. člena Splošnih pogojev, kjer se kot neupravičen odjem šteje, če:

 • je uporabnik priključen na omrežje brez ustrezne pogodbe o uporabi sistema in pogodbe o dobavi, niso pa izpolnjeni pogoji za zasilno ali nujno oskrbo,
 • uporabnik odjema električno energijo brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih ali če onemogoča pravilno registriranje merilnih podatkov,
 • je z merilnih naprav odstranil varnostno plombo,
 • se uporabnik svojevoljno priključi na omrežje,
 • uporabnik navede netočne podatke za določanje odjemne skupine.

SODO v navedenih primerih uporabniku zaračuna neupravičeno porabljeno električno energijo in omrežnino, in sicer v količinah, kot so jih izmerile merilne naprave in po ceni, ki je enaka ceni električne energije višje dnevne tarifne postavke za zasilno oskrbo na dan izstavitve računa, povečano za 30 %. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO: (tukaj)

Če v navedenih primerih neupravičenega odjema iz 57. člena Splošnih pogojev ni mogoče zanesljivo ugotoviti podatkov za izračun, se ocenitev količin električne energije in obračunske moči neupravičenega odjema izvede skladno z določili 58. člena Splošnih pogojev.

Poleg stroškov porabljene električne energije in omrežnine, SODO uporabniku zaračuna tudi stroške odklopa in stroške ugotavljanja neupravičenega odjema.

Povzročeno dejanje neupravičenega odjema električne energije je kaznivo dejanje in kršitev zakonodaje. Skladno s tem se kršitelja ustrezno sankcionira.