Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Pogosta vprašanja
  4. >
  5. Priključevanje
  6. >
  7. Kdaj je potrebno pridobiti novo soglasje za priključitev?

Kdaj je potrebno pridobiti novo soglasje za priključitev?

Soglasje za priključitev je upravni akt, ki določi način in pogoje priključevanja. Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

• ob spremembi priključne moči,
• ob spremembi tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev,
• ob spremembi skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v 9. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije).

Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora odjemalec za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje, predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače le to preneha veljati.