Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. Pogosta vprašanja
  4. >
  5. Spremembe v življenjskem ciklu odjemalca
  6. >
  7. Kako poteka sprememba lastnika merilnega mesta?

Kako poteka sprememba lastnika merilnega mesta?

Sprememba lastnika merilnega mesta pomeni, da bo spremenjeno lastništvo merilnega mesta.

V 33. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja el. energije je navedeno, da je uporabnik dolžan pisno obvestiti SODO o vsaki spremembi imena, naziva, prebivališča in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskega omrežja, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. V kolikor uporabnik tega ne stori v predpisanem roku, mu SODO oziroma elektrodistribucijsko podjetje lahko zaračuna stroške, ki jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči. Zahtevek za spremembo lastnika na merilnem mestu običajno uveljavlja dobavitelj po pooblastilu novega lastnika merilnega mesta. Navodila in zahtevek za spremembo lastnika so na voljo na spletni strani SODO http://www.sodo.si/sprememba_na_prikljucku/sprememba_lastnika.

V kolikor lastnik ne določi drugega naslova za pošiljanje pošte ali pooblasti drugega plačnika, je lastnik merilnega mesta tudi plačnik in naslovnik za vso pošto za to merilno mesto.