Osebna izkaznica

Firma: SODO distribucijski operater z električno energijo, d. o. o.
Skrajšano firma: SODO d. o. o.
Sedež: Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Koordinate: N46°31'56.57'' (S), E15°39'54.20'' (V)
Telefon: (08) 2001 700
Fax: (08) 2001 701
E-mail: sodo@sodo.si
Matična številka: 2294389
Davčna številka: SI45603057
Ustanovitelj: ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 12.005.315,00 evrov
Direktor družbe: mag. Stanislav Vojsk
Predsednica nadzornega sveta: mag. Mateja Čuk Orel
Namestnik predsednika nadzornega sveta: Prof. dr. Marko Topič

Član nadzornega sveta in predstavnik zaposlenih: Izidor Polanec

Poslovni računi:

Naziv banke TRR
ADDIKO BANK SI56 3300 0000 5732 206
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SI56 0228 0025 6460 653
UNICREDIT BANKA SI56 2900 0005 0357 310
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR SI56 0451 5000 1465 790


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.