Poslanstvo, vizija in vrednote družbe SODO

Poslanstvo družbe SODO

S strokovnim in odgovornim delom skrbimo za celovito oskrbo z električno energijo. Tako omogočamo enakopravno obravnavo vseh uporabnikov distribucijskega sistema na območju Republike Slovenije. Zavzemamo si za poenotenje poslovnih funkcij in stroškovno ter tehnološko optimizacijo izvajanja gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije v smeri zadovoljevanja potreb uporabnikov distribucijskega sistema.

Vizija družbe SODO

Družba SODO je gonilna sila razvoja. Ustvarja pogoje za stabilno, varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov distribucijskega sistema. Z odgovornim odnosom do okolja zagotavlja najnovejše in najnaprednejše načine oskrbe z električno energijo.

Vrednote družbe SODO

Odgovornost in usmerjenost k uporabniku

Z odgovornim, zanesljivim, inovativnim, vztrajnim in naprednim pristopom ustvarjamo ključne procese na področju distribucije električne energije s spoštovanjem vseh deležnikov elektroenergetskega sistema, sodelavcev in okolja.

Strokovnost in verodostojnost

S strokovnostjo in s pridobivanjem novih znanj nudimo podporo vsem uporabnikom distribucijskega sistema, z uporabo najnovejših tehnologij povečujemo učinkovitost procesov, hitro odzivnost in varnost poslovanja. Z upoštevanjem dobrih praks in odprtostjo razmišljanja pa zagotavljamo stalni razvoj.

Sodelovanje in dialog

Z etičnostjo, prijaznostjo in pozitivnim odnosom smo pripravljeni in odprti za sodelovanje, povezovanje in dialog na osnovi medsebojnega zaupanja in partnerstva na vseh ravneh poslovanja.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.