Logo
ISKALNIK PO STRANI
 1. Dom
 2. >
 3. Za odjemalce
 4. >
 5. Spremembe na merilnem mestu
 6. >
 7. Sprememba lastnika
 8. >
 9. primopredajni zapisnik

Primopredajni zapisnik

Obrazec za spremembo lastnika podpišeta novi in dosedanji lastnik. Podpis dosedanjega lastnika ni obvezen, če je priložen primopredajni zapisnik ali v primeru pridobitve lastninske pravice na osnovi dedovanja, nakupa nepremičnine na dražbi ali v stečajnem postopku, ipd.

Primopredajni zapisnik je obvezna priloga k obrazcu, razen če obrazec podpiše tudi dosedanji lastnik ali v primeru pridobitve lastninske pravice na osnovi dedovanja, nakupa nepremičnine na dražbi ali v stečajnem postopku, ipd.

Obrazložitev:
Primopredajni zapisnik ne obstoji, kadar gre za izvirne načine pridobitve lastninske pravice, to je takrat, ko se lastninska pravica ne pridobi od prednika, ampak nastane na novo pri pridobitelju, npr.:

 • priposestvovanje nepremičnine,
 • nakup nepremičnine s sodno ali upravno odločbo (sklep o izročitvi nepremičnine v izvršilnem postopku in v stečajnem postopku),
 • nakup nepremičnine na dražbi,
 • v primerih univerzalnega  pravnega nasledstva (dedovanje) ter
 • v drugih primerih, ko to določa zakon (npr. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini).

Vloga za spremembo lastnika mora biti posredovana v roku 30 dni po nastali spremembi. 
Z dnem predlagane spremembe lastnika merilnega mesta se izvede obračun omrežnine in prispevkov za prejšnjega lastnika ter pripravi pogodba o uporabi sistema za novega lastnika.