Logo
ISKALNIK PO STRANI
Omrežje

Razvoj elektroenergetskega distribucijskega omrežja bo ob aktivni vlogi odjemalcev omogočal prehod na nizkoogljično družbo s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.