Informativna objava odobrene opreme

Objavljeno: 13. 6. 2024
in Aktualno

Distribucijski operater z namenom zagotavljanja boljše preglednosti trga proizvodnih naprav ter informiranja končnih odjemalcev o skladnosti opreme, objavlja informativni seznam opreme, ki izpolnjuje zahteve Uredbe komisije EU 2016/631 o zahtevah za generatorje in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l.RS 7/21) za posamezni tip proizvodne naprave in napetostni nivo, na katerega se ta oprema priključuje.

Zahteve, ki bodo določene v posameznem soglasju za priključitev in bodo vezane na samo lokacijo proizvodne narave, v katero bo nameščena navedena oprema, bodo preverjene v postopku priključitve takšne proizvodne naprave.

Navedeni seznam velja za območje v Republiki Sloveniji, za katerega ima družba ELES, d. o. o., koncesijo za izvajanje GJS distribucijskega operaterja električne energije.

Seznam ni dokončen, zato vse proizvajalce/dobavitelje/uvoznike opreme, ki na seznamu niso navedeni, skladno z objavo na naši spletni strani z dne 21. 6. 2021 vljudno pozivamo, da nam dostavijo ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere bo možno na ta seznam uvrstiti tudi njihovo opremo.

Legenda:

Tip A – proizvodne naprave z močjo med 800 W in 150 kW;

Tip B – proizvodne naprave z močjo med 150 kW in 5 MW;

NNO – priklop možen na nizkonapetostno omrežje;

SNO – priklop možen na srednjenapetostno omrežje;

HEE – hranilnik električne energije.

Seznam odobrene opreme_splet_18_06_2024.xlsx- osveženo 18. 06. 2024

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.