Vtične (balkonske) proizvodne naprave

Objavljeno: 24. 5. 2023
in Aktualno, Medijsko središče

Vtična proizvodna naprava je sončna elektrarna, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo odjemalca in obratuje paralelno z distribucijskim omrežjem električne energije. S priključnim kablom se vključi neposredno v vtičnico internega omrežja odjemalca. Ker se tovrstne naprave običajno namestijo na balkon in priključijo na vtičnico, se za njih uporablja izraz vtične oz. balkonske proizvodne naprave.

Vtična proizvodna naprava se lahko priključi samo na notranjo inštalacijo odjemalca, ki je izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in če izpolnjuje zahteve iz poglavja 11.3.8 o prenosnih fotonapetostnih napravah Tehnične smernice TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije ter zahteve iz Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 161/22), – če gre za gospodinjskega odjemalca.

Več informacij

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.