Logo
ISKALNIK PO STRANI
  1. Dom
  2. >
  3. O omrežju
  4. >
  5. Kakovost oskrbe

Kakovost
oskrbe

Agencija za energijo, ki izvaja naloge regulatornega organa na področju oskrbe z električno energijo, spremlja in izvaja analize kakovosti oskrbe z električno energijo.

Neprekinjenost (zanesljivost) oskrbe

Neprekinjenost oskrbe se nanaša na število in trajanje prekinitev, ki jih zazna uporabnik na svojem prevzemno-predajnem mestu. Na podlagi primerjalne analize na nacionalnem nivoju z drugimi državami Evropske unije, se Slovenija uvršča v srednji kakovostni razred.

Kakovost napetosti

Kakovost napetosti se nanaša na tehnične karakteristike napetosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu uporabnika (odklon napetosti, kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve, hitre spremembe napetosti - fliker, izbokline-prenapetosti in upadi, harmonske in medharmonske napetosti, neravnotežje napetosti, signalne napetosti, odstopanje omrežne frekvence). Kakovost napetosti je definirana s tehničnim standardom Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih, SIST EN 50160:2008.

Komercialna kakovost

Komercialna kakovost opisuje kakovost storitev, ki izhajajo iz odnosa med sistemskim operaterjem in uporabnikom. V splošno komercialno kakovost (sistemski standardi) so vključene storitve, ki so izražene kot povprečje časov, potrebnih za izvedbo določene storitve. Med te storitve spadajo npr.: čas ponovne vzpostavitve oskrbe pri nenapovedanih prekinitvah, čas izvedbe manjših del v omrežju, čas potreben za priključitev. Zaradi tehničnih značilnosti omrežja nekaterih storitev ni možno zagotavljati vsem uporabnikom. Individualna komercialna kakovost je izražena v obliki zajamčenih standardov in je zagotovljena vsem uporabnikom. Med te storitve sodijo npr.: čas za odziv na pregorelo varovalko, čas rešitve reklamacije v zvezi s števcem, čas potreben za aktiviranje priključka.