Med gradnjo

Urejamo postopek priključevanja na distribucijski sistem na uporabnikom čim bolj prijazen in nediskriminatoren način.

Pogodba o priključitvi, izdelava priključka, nadzor na izvedbo projekta.

Po izdanem gradbenem dovoljenju in pred začetkom gradnje novega objekta mora investitor skleniti pogodbo o priključitvi s pogodbenim izvajalcem družbe SODO d.o.o., s katero se določijo povprečni stroški priključevanja, lastništvo priključka, medsebojne obveznosti pri izgradnji in vzdrževanju priključka, ipd.

Po izgradnji objekta sledi izgradnja priključka, ki jo mora investitor najaviti pogodbenemu izvajalcu družbe SODO d.o.o. najmanj 8 dni pred pričetkom izgradnje priključka, da se lahko zagotovi nadzor nad izgradnjo priključka.

Obrazci:

Priloga 52_izjava_o_ustreznosti_prikljucka_10.docx

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.