Solastniki

Če je na merilnem mestu več solastnikov, le ti pooblastijo enega izmed solastnikov, da sklene novo pogodbo o uporabi sistema ter v svojem imenu ureja vse zadeve na merilnem mestu, vse do naslednje spremembe lastnika merilnega mesta. V primeru solastništva merilnega mesta je za spremembo lastnika na merilnem mestu treba pridobiti 100% soglasje vseh solastnikov. K vlogi za spremembo se priloži obrazec Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

Obrazci SODO.


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.