Omrežnina

Omrežnina za prenosni sistem

Omrežnina za prenosni sistem je namenjena pokrivanju stroškov sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.), ki se nanašajo na vzdrževanje, delovanje in razvoj prenosnega sistema ter pokrivanju stroškov sistemskih storitev.

Tarifne postavke za omrežnino za prenosni sistem so določene glede na obračunsko moč (kW) in prevzeto delovno električno energijo (kWh).

Omrežnina za distribucijski sistem

Omrežnina za distribucijski sistem je namenjena pokrivanju stroškov distribucijskega operaterja (SODO, d. o. o.), ki se nanašajo na vzdrževanje, delovanje in razvoj sistema. Skupaj s SODO d. o. o. naloge distribucijskega operaterja po pogodbi s SODO d.o.o. izvajajo elektrodistribucijska podjetja: Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Maribor, d. d. in Elektro Primorska, d. d.

Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem so določene glede na obračunsko moč (kW) in prevzeto delovno električno energijo (kWh).

Omrežnina za čezmerni prevzem jalove energije

Omrežnina za čezmerni prevzem jalove energije je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja za zagotavljanje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabnike k zmanjševanju porabe jalove energije.

Čezmerno prevzeta jalova energija je razlika med dejansko izmerjeno jalovo energijo in dovoljeno prevzeto jalovo energijo v 15-minutnem intervalu.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.