Račun za porabljeno električno energijo

Račun končnemu odjemalcu električne energije, na katerem je zaračunana tudi omrežnina in prispevki, je sestavljen iz naslednjih postavk:

  • obračun električne energije; cena je določena v pogodbenem razmerju odjemalca z izbranim dobaviteljem,
  • trošarina za električno energijo,
  • strošek dobavitelja,
  • davek na dodano vrednost,
  • prispevek za spodbujanje proizvodnje EE iz OVE in SPTE,
  • prispevek za energetsko učinkovitost,
  • prispevek za delovanje operaterja trga in
  • omrežnina.
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.