Cenik omrežnin

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2021
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,93077 0,00154 0,00120
6000 ur > T >= 2500 ur 0,99541 0,00141 0,00108
T < 2500 ur 1,07303 0,00149 0,00115
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 2,85917 0,00068 0,00052
T < 2500 ur 2,82544 0,00090 0,00069

T >= 2500 ur 2,87469 0,00697 0,00537
T < 2500 ur 2,21581 0,01106 0,00852
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 3,83090 0,00671 0,00519
T < 2500 ur 3,19650 0,01069 0,00821

T >= 2500 ur 4,98598 0,01463 0,01126
T < 2500 ur 4,15048 0,01985 0,01525
polnjenje EV 2,07524 0,00992 0,00764
brez merjenja moči 0,72515 0,03734 0,02870 0,03444
gospodinjstvo 0,72515 0,03734 0,02870 0,03444
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.