Razpis za storitev: Nadaljevanje izvajanja družbeno odgovorne kampanje na temo učinkovite rabe energije pod sloganom »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«

Podjetje SODO d. o. o.
Kontaktna oseba mag. Milena Delčnjak, univ. dipl. ekon., sodo@sodo.si, 08 20 01 700
Dokumentacija
Rok za oddajo ponudb 24. 12. 2019
Opombe

Naročnik SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju SODO d. o. o.) vabi ponudnike, da predložijo pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za nadaljevanje izvajanja družbeno odgovorne kampanje na temo učinkovite rabe energije pod sloganom »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«

Prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo predložene naročniku, najkasneje do 11. 5. 2016 do 11:00 ure.

Objavljeno 25. 4. 2016
Zadnja sprememba 15. 7. 2024 19:40
Nazaj na seznam
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.