Podjetja

Na SODO smo v sodelovanju z Inštitutom za marketing pri Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor izvedli raziskavo o odnosu poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji. Raziskava »Merjenje stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji« kaže, da slovenski poslovni odjemalci električne energije na splošno premalo poznajo področji učinkovite rabe električne energije in rabe obnovljivih virov energije, razpoložljivih možnosti na teh področjih večinoma ne izkoriščajo oz. ne uporabljajo in da na splošno v učinkovito rabo energije oz. obnovljive vire energije niso pripravljeni veliko vlagati. SODO načrtuje aktivnosti, s katerimi bo poslovne odjemalce električne energije osveščal o teh področjih in spodbujal k ukrepanju v smeri zmanjševanja porabe električne energije ter zviševanja deleža obnovljivih virov energije.

Raziskava o merjenju stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.