Vloga za registracijo dobavitelja pri SODO

SODO omogoča izmenjavo podatkov, potrebnih za opravljanje dejavnosti dobavitelja električne energije preko spletnega portala PERUN. Na podlagi vloge dobavitelja SODO registrira in omogoči dostop do portala.

Vloga dobavitelja mora vsebovati:

  • podatke o dobavitelju (izpisek iz registra, naslov, sedež, davčna in matična številka) 
  • dokazilo, da je vključen v bilančno skupino (objava v bilančni shemi, kopija bilančne pogodbe ali potrdilo organizatorja trga)
  • podpisano izjavo o zagotavljanju varne in pooblaščene uporabe spletnega portala PERUN
  • elektronski naslov, na katerega SODO pošilja vse podatke, skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije
  • kontaktno osebo
  • priloge:
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.