Načrt razvoja

Zahteva za izdelavo desetletnega načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije je postavljena v 30. členu Energetskega zakona. Družba SODO d. o. o. vsaki dve leti izdela načrt razvoja omrežja za obdobje desetih let in ga uskladi z državnim energetskim razvojnim načrtom. Zahtevano vsebino načrta razvoja in elemente planiranja za izdelavo načrta razvoja poda pristojno ministrstvo.

Cilji, ki jih želimo doseči z načrtom razvoja, so:

• zadostiti načrtovani in dejanski porabi električne energije ter potrebam po električni moči,

• zagotoviti omrežje in stanje v njem, ki ustreza stanju tehnike,

• zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in razpoložljivost distribucijskega omrežja,

• zagotoviti stroškovno učinkovito omrežje,

• zagotoviti dolgoročni dvig oziroma ohranjanje kakovosti oskrbe glede na ciljno raven kakovosti oskrbe,

• zadostiti potrebam vključevanja razpršene proizvodnje električne energije,

• zagotoviti varovanje okolja v skladu z zakonodajo,

• zadostiti potrebam, ki jih narekujejo nacionalni energetski podnebni cilji.

Bližnjica do dokumenta:


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.